【LIVE】Let me turn you on 2023 feat. Keishi Tanaka | HOTEL NEW TOKYO | ホテルニュートーキョー

PC-Logo01

SP-Logo01

NEWS

information

【LIVE】Let me turn you on 2023 feat. Keishi Tanaka

LIVELet me turn you on 2023 feat. Keishi Tanaka

– Musicians –

Tadahiro Imatani – Guitar

Takashi Kashikura – Drums

Keisaku Nakamura – Keyboards

Yohei Takada – Percussion

Mitsuru Takahashi – Bass

Hancho – Trumpet

Yuichiro Kato – Saxophone

Junichi Kamiunten – Saxophone

Keishi Tanaka – Vocals

– Movie –

Tomato Mikanagi – Director

Kyohei Tsuchiya – Camera

Chiaki Machida – Camera

Tomato Mikanag – Camera